YENİDEN NİZAM-I ALEM

TARİH: . Kategori: GENEL BAŞKAN'DAN

Bismillahirrahmanirrahim;

Allah'ın Davasının Davacısı değerli dava arkadaşlarım;

Şahıslarla kaim olmayan mücadelemizin olması gerektiği gibi İman ,Fikir, Aksiyon parçalanmazında bayraklaştırılması gerekmektedir. Alperen Ocakları Genel Merkezi Vakıflaşma sürecini tamamlamıştır.Bundan sonraki dönemde illerdeki teşkilatlarımızdan bazılarında, liyakat esasına göre vakfımızın şubeleri kurulacaktır.Fakat kanuni sınırlamadan dolayı en erken 1 sene içerisinde vakıf şubeleri kurulmaya başlanabilmektedir..Bu süreç içerisinde bütün teşkilatlarımız dergi temsilcisi olarak hizmetlerine devam edecektir.Dergimiz Allah'ın izniyle bundan sonraki yayın hayatına Nizam-ı Alem ismi ve işaretiyle devam edecektir.Bu ismin bile Ocaklı müntesiplerimiz üzerinde davamızı anlama noktasında bir nazarı olacağı kanaatindeyim.

Atacağımız her adımın, eski günlere dönüşümüzün motor gücü kılma,davayı anlama ve Mutlak Fikre değme amacıyla ve Allah rızası niyetiyle olması gerektiği noktasındayım.İçinde bulunduğu cemiyetin Fikir sistemini ve davasını anlamamış bir ferdin,tabelası asılmış, dört duvar arasındaki Ocak binasının içerisindeki bir biblo kadar kıymeti harbiyesi olmadığı açıktır.

Alperen Ocakları insanların sadece sosyalleşmek adına gelip gittiği bir yer değildir,çay sigara eşliğinde hadis üzere ölü etinin çiğnendiği mekanlar değildir,Ocak ibaresi dolayısıyla başka  bir kurumun, kuruluşun yan ürünü muadili değildir,hemen başka bir ocağa yatay geçişlerin yapılabildiği ortak bir fikir sisteminin 3-4 kolundan biri de değildir.Alperenlik Fikriyle zikrinin ve aksiyonun birbirini tamamladığı,çelişmediği İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem diyen bir fikir ve aksiyon hareketidir.Günümüz Türkiyesindeki bütün Cemiyetlere  nazaran farklı,özgün bir fikir ve Aksiyon, muhtevasıyla İman hareketidir.Medyanın,sosyal medyanın,güdümlü siyasetin bize dikte etmek istediği, birilerine benzeme,onlar gibi düşünme ve cereyan eden olaylara karşı, onlar gibi refleks gösterme diktasına karşı,her kesimi muhatap alarak  ,Emperyalizm ve sömürü çemberinin ve satılık fikir çamurunun dışına çıkarak "biz sizden değiliz!!!" diye haykırmalıyız.Alperenler ,yarısının AKP'YE, diğer yarısının MHP'YE bakış attığı fikirsizler ordusu değildir,olmamalıdır.Biz Hz. Ademden başlayarak,kaburgalar arasına sıkıştırılmış insan ruhunun,berzah alemine duyduğu hasretiyle, kalu belada Allaha verdiği söze sadakatle bağlı  bir itikat ordusu olmalıyız.

Biz Anadolu kıtasında, 1000 yıldır haçın hilalle savaşında, hilalin keskin tarafı olmalıyız.Biz, yıllardır Türk'ü İslamsızlaştırma projesinin önündeki çelik bariyerler olmalıyız.Biz "bir elime Güneşi,diğer elime ayı verseniz ben yine davamdan vazgeçmem" diyen Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) ,Ümmeti sıfatıyla Davasını, Davamız bilenleriz.Her şeyin zıddıyla kaim olduğu bu dünyada küfre kaşı ,İmanın nurlu yüzüyüz.Biz Osman Beyin İlay-ı Kelimetullah için bilediği kılıcı, 21. yüzyılda küfre karşı sallayanız.Dahası asırlarca İslamın sancaktarlığını yapmış bir Milletin yüceliğini ,bu yönüyle ölçenleriz.

Dava Arkadaşım...

Fikir ve Aksiyon olarak atiye hazırlanmak için,Önce tek kişilik medeniyetini kalbinin üzerine, çile tuğlaları ile inşaa etmelisin.Çevrene bakmadan dava şuur ve sorumluluğuyla,senden başka kimse yokmuşçasına disiplin,ciddiyet ve samimiyet içerisinde mücadele vermelisin.

Alperen tavır ,duruş ve istikamet sahibi olmalıdır.Tavrımızı ve duruşumuzu belirleyeceğimiz referansımız, ne olmuşsak yüzü suyu hürmetine olduğumuz İSLAM'dır."Gölgede oturanın gölgesi olmaz" tespitiyle ,hiçbir siyasi organizasyonun gölgesinde kalmadan,kuşatıcı ruhumuzla -tarih kökümüzden miras- insanları Tevhid bayrağının gölgesinde toplamalıyız.Hiçbir siyasi ve maddi kudret, İslam aşısıyla aşılanmış Alperen'e tesir etmez.Bizler topluluk halinde fotoğraf çektirirken bile, ön plana çıkmamak için gerilerde durup poz verenler olarak,Ganimette geride Cenk meydanında en ön safta olmalıyız.Nefsimize karşı duruşumuzun, bizi manalandıracağını unutmamalıyız...

İnancımızı amelimizle taçlandıracağız.Aksi halde elma yemeyen birisin elmanın tadından bahsetmesi ne kadar tesirli olursa,çevremizdeki insanlara tesirimizde o nispette olacağı muhakkaktır.Tavsiye ve telkinlerimizin baş muhatabının şahsımız olduğunun idrakindeyiz İnşallah...

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Müjdecim,Kurtarıcım,Efendim,Peygamberim;Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim"

Ya Resullallah,..kutlu doğumu idrak ederken sana layık olamayan bir ümmet olma ızdırabıyla boynumuz bükük..Ölçüne uymayan ne yanı varsa, tırpanlamak için can atan bir neslin inşası için çırpınmaktayız.Adını zikredince güdükleşen,gözleri yaşaran, "Onun ümmetindenim" derken bile  adını lekelemekten korkan aciz bizler...Sana dil uzatan hadsizlerin ilan ettiği sözde bayramı kutlayanlara yazık!!!…Kutlu doğuma dair, program yapan,sohbet eden, Allah Resulunü zikreden tüm Ocaklarımıza selam olsun…

Selam İstanbul'un fetih hamlesinde, Kainat Efendisi'nden (S.A.V.) ısmarlanma bir talimat nuru gören ve bu talimatı nurunu, kıtaları kuşatıcı bir manivelayla, tüm coğrafya ve tüm insanlığa yayan bir anlayıştan beslenen, beslenecek ya da beslenme ihtimalini yaşatanların üzerine olsun.Zira İstanbul'u fethi, taşın zaptı halinde herşeyin bir oldu bittisi değil, bilakis ruhun kıvamlanması anlamında herşeyin bir oluş yoluna kıvrılması demekti. 1453'ten 2013'e, taşın zaptından, ruhun kıvamlanmasına, her hal ve vaziyetiyle, meseleyi kavrayanlara selam olsun...

                          ******

Hareketimizin fikir mimarlarından ,büyük mütefekkir,akıldan ruha üflenen nefesin körükleyicilerinden Üstad Necip Fazıl'ı vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum...

Şehadetinin sene-i devriyesinde,Hilalin haça tosladığı Kafkasyanın sembol şahsiyeti  mücahid Cevher DUDAYEV'İ ,onun şahsında Çeçenya'da şehid olan bütün mücahidleri  rahmetle anıyorum,Allah (C.C) şehadetlerini kabul etsin.....